Carlinkit U2W Mini – Bộ chuyển đổi Apple Carplay có dây sang Apple Carplay không dây mini

Giá gốc là: 1.800.000 VND.Giá hiện tại là: 1.590.000 VND.